Nieuws

  • Bij het aantreffen van pathogenen in grondstoffen of eindproducten ligt er een meldingsplicht naar de NVWA. Het is van belang om goed in te schatten of de pathogeen gevaarlijk is voor de gebruiker. In...

  • De zzp-ers van Kennis op Maat zijn weer bij elkaar geweest en hebben de vernieuwingen op het gebied van wetgeving besproken. Het bijblijven in kennis is in onze branche erg belangrijk. In februari 202...

  • Zoals in vele branches is het ook in onze branche moeilijk om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Vergrijzing, wet- en regelgeving, duurzaamheid, gezondheid en het gedrag van consumenten lei...

  • Kennis Op Maat heeft 6 andere ZZP-ers gevonden, die samen een overleg vormen. Alle ZZP-ers zijn actief in de opzet van kwaliteitsmanagementsystemen. Het doel van ons overleg is het uitwisselen van ken...

  • Minister Schouten heeft deze week aangegeven dat de streekproducten gemakkelijker in de supermarkt te verkrijgen moeten zijn. Dan moeten de kleine producenten van deze streekproducten wel hun kwalitei...

  • Een ondernemer die vanuit het ambachtelijk bedrijf doorgroeit naar een producent die levert aan andere ondernemingen heeft een kwaliteitssysteem nodig. Vanuit de visie dat hij zijn bedrijf op zeker mo...

  • In het jaarplan van de NVWA voor 2019 staat dat er meer capaciteit beschikbaar komt voor voedselveiligheid, namelijk 52% van de mankracht. Dat betekent dat de producerende bedrijven intensiever aandac...

  • Het eisenpakket voor FSSC-22000 wordt herzien, nu de nieuwe ISO 22000 norm uit is. De beheersmaatregelen nemen alleen maar toe en het is voor de jaarlijkse audit van belang om op de hoogte te zijn van...

  • Het aantal recalls m.b.t. de aanwezigheid van allergenen neemt toe. Het lijkt erop dat er een zero tolerance is voor de aanwezigheid van allergenen in levensmiddelen. De overheid kiest de zijde van de...

  • Door het verminderde gebruik van anticoagulentia (vergif) is het probleem van plaagdieren in Nederland dermate groot aan het worden dat integrale aanpak onvermijdelijk wordt. Elk bedrijf neemt zijn ei...