NVWA gaat meer capaciteit vrij maken voor voedselveiligheid

NVWA gaat meer capaciteit vrij maken voor voedselveiligheid

In het jaarplan van de NVWA voor 2019 staat dat er meer capaciteit beschikbaar komt voor voedselveiligheid, namelijk 52% van de mankracht. Dat betekent dat de producerende bedrijven intensiever aandacht gaan krijgen. Wat belangrijk is dat de aandacht ook gaat naar het gebruik van antibiotica of het omgaan met dierlijke restproducten. Tijd voor een update in uw bedrijf. Voldoet u wel aan de wettelijke eisen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.